Jonas Ewa


Ewa Jonas - polska rzeźbiarka,

ukończyła Wydział Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, dyplomem w pracowni profesora Leona Podsiadłego.

W latach 90-tych, zamieszkała w Borowicach koło Jeleniej Góry.

Dom i miejsce, w którym mieszka jest dla niej ostoją i inspiracją w tworzeniu. 

Lubi pracować w metalu brązie, kamieniu i drewnie.


Wystawy indywidualne:

1991 -rzeźba Wrocław;

1991 - rzeźba i rysunek, Modena Włochy;

1993 - rzeźba  i rysunek Civitanova Marche Włochy;

1995 - rzeźba Wrocław Galeria Opus;

1999 - rzeźba Bautzen Niemcy;

1999 - rzeźba Jelenia Góra;

2011 - mała forma rzeźbiarska  - Antykwariat i Galeria Pod Arkadami Jelenia Góra

Wystawy zbiorowe:

1990 - Warszawa Zachęta;

1990 - SIAC Florencja Włochy;

1991 - Arte Fiera Bolonia Włochy;

1991 - Estremi Riti Mantua Włochy;

1991 - Centro A. StIEGLITZ Modena Włochy;

1992 - Kontynuacje Wrocław;

1993 - Prezentacje Jelenia Góra;

1995 - Centro d'Arte e Cultura Torre Strozzi Włochy;

1995 - Hannover Niemcy;

1996 - Ravenna Centro Dantesco Włochy;

1997 - BWA Jelenia Góra;

1998 - Po pięćdziesiątce ZPAP Wrocław;

1999 - Euroregion Nysa Jawor;

1999 - Kolonie artystyczne w Karkonoszach XX w.;

2001 - Euroregion Nysa Jawor;

2002 - Euroregion Nysa Jawor;

2006 - Międzynarodowy plener Gorlitz;

2007 - Olbersdorf plener rzezbiarski;

2009 - Wokół Jeleniej Góry;

2011 - Glass and Art Jelenia Góra;

2012 - Glass and Art Jelenia Góra;

2014 - Festiwal Kolonii Artystycznych - Kazimierz Dolny, Worpswede;


Realizacje:

2002 - Dzieci - rzeźba ogrodowa Wrocław;

2003 - rzeźba fontanna - ,,Koza'' - Olbersdorf Niemcy;

2007 - cykl płaskorzeźba ,,Zwierzęta'' Olbersdorf Niemcy;

2010 - projekt i realizacja nagrobka i plaskorzeźby Częstochowa;

2010 - unikatowe szachy rzezby Warszawa;

2011 - płaskorzeźba  - tablica pamiątkowa Ofiarom Katynia,

kościół Judy Tadeusza Czarnego Jelenia Góra;

2012 - stół eucharystyczny - Kaplica Sióstr Benedyktynek Krzeszów;

2012 - tablica pamiątkowa, kościół pod wezwaniem Jozafata New York;

2012 - Jeloń / plenerowa rzeźba w drewnie; Jelenia Góra;

2013 - cykl 14 drogowskazów rzeźb Szklarska Poręba - Harrachov;

2014 - cykl płaskorzeźb, brąz, kościół pod wezwaniem Jozafata New York;

2015 - realizacja cyklu małej formy rzeźbiarskiej ,,Baby sumo'', brąz;

2015 - projekt i realizacja grobowca rodzinnego - Częstochowa;

2015 - realizacja cyklu ,,Stopy'' drewno;

2016 - chrzcielnica - brąz i drewno, kościół pod wezwaniem Judy Tadeusza Czarnego, Jelenia Góra

___
[ENGLISH VERSION]

Ewa Jonas - Polish sculptor,

graduated the Faculty of Sculpture at the State High School of Fine Arts in Wrocław,

with a diploma in the studio of Professor Leon Podsiadły.

In the 90s, she lived in Borowice near Jelenia Góra.

The house and the place where she lives is a refuge for her and inspiration in creation.

She likes to work with metal, bronze, stone and wood.


Individual exhibitions:

1991 - sculpture Wrocław;

1991 - sculpture and drawing, Modena Italy;

1993 - sculpture and drawing Civitanova Marche Italy;

1995 - sculpture Wroclaw Opus Gallery;

1999 - sculpture of Bautzen Germany;

1999 - sculpture of Jelenia Góra;

2011 - a small sculptural form - Antique shop and Gallery under Arcades, Jelenia Góra


Group exhibitions:

1990 - Warsaw Zachęta;

1990 - SIAC Florence Italy;

1991 - Arte Fiera Bologna Italy;

1991 - Estremi Riti Mantua Italy;

1991 - Centro A. StIEGLITZ Modena Italy;

1992 - Continuations Wrocław;

1993 - Presentations of Jelenia Góra;

1995 - Centro d'Arte e Cultura Torre Strozzi Italy;

1995 - Hannover Germany;

1996 - Ravenna Centro Dantesco Italy;

1997 - BWA Jelenia Góra;

1998 - After fifty, ZPAP Wrocław;

1999 - Euroregion Nysa Jawor;

1999 - Artistic colonies in the Giant Mountains of the 20th century;

2001 - Euroregion Nysa Jawor;

2002 - Euroregion Nysa Jawor;

2006 - Gorlitz international open air;

2007 - Olbersdorf sculptural exhibition;

2009 - Around Jelenia Góra;

2011 - Glass and Art Jelenia Góra;

2012 - Glass and Art Jelenia Góra;

2014 - Festival of Art Colonies - Kazimierz Dolny, Worpswede;


Realizations:

2002 - Children - garden sculpture Wroclaw;

2003 - fountain sculpture - "Goat" - Olbersdorf Germany;

2007 - bas-relief cycle "Animals" Olbersdorf Germany;

2010 - design and implementation of Czestochowa tombstone and relief;

2010 - unique chess sculptures Warsaw;

2011 - bas-relief - memory board for Victims of Katyn, the church of Judah Tadeusz Czarny Jelenia Góra;

2012 - Eucharistic table - Chapel of the Benedictine Sisters of Krzeszów;

2012 - memory board, church dedicated to Josaphat New York;

2012 - Jeloń / outdoor wood carving; Jelenia Góra;

2013 - a series of 14 signposts of sculptures Szklarska Poręba - Harrachov;

2014 - a series of bas-reliefs, bronze, the church dedicated to Josaphat New York;

2015 - implementation of a cycle of a small sculptural form, „Sumo crones", bronze;

2015 - design and implementation of the family tomb - Częstochowa;

2015 - implementation of the "Feet" series of wood;

2016 - baptismal font - bronze and wood, the church dedicated to Judah Tadeusz Czarny, Jelenia Góra

Prace Artystki dostępne w Galerii WEDUTA